Wat beïnvloedt schommelingen in wat u betaalt voor zorgverzekeringspremies?

Posted on April 14, 2022 in Verzekering voor beginners by Ger de Weerd

De jaarlijkse premiewijzigingen die de krantenkoppen halen en die factor in staats- en federale gemiddelden zijn voor volledige prijspremies. Maar heel weinig marktplaats-uitwisselingsdeelnemers betalen de volle prijs. De meeste ontvangen premiekortingen (subsidies), wat betekent dat hun tariefwijzigingen ook afhangen van de mate waarin hun subsidiebedrag van jaar tot jaar fluctueert.

Belastingverminderingen zijn zo ingesteld dat de ingeschrevene een vast percentage van het inkomen betaalt voor het benchmarkplan – het op een na goedkoopste Silver-plan in hun gebied. Wanneer de niet-gesubsidieerde premie van het benchmarkplan van jaar tot jaar verandert, verandert ook de omvang van het belastingkrediet. Als er een zorgverzekering op de markt komt, kan uw heffingskorting krimpen. Dat maakt niet uit of u kiest voor het benchmarkplan, maar het kan andere plannen duurder maken.

En gemiddelde tariefveranderingen houden ook geen rekening met het feit dat tarieven stijgen met de leeftijd. Zelfs als uw zorgverzekering voor geen van de plannen jaarlijks tariefwijzigingen kent, zal uw pre-subsidieprijs het komende jaar toch hoger zijn, simpelweg omdat u een jaar ouder bent (als u subsidies ontvangt, stijgen de subsidies tot gelijke tred houden met de leeftijdsafhankelijke premieverhogingen).

Ikverzekerhetbeste.nl